SEARCH RESULT

Calla Lily Design Houmongi Kimono L 158/StoS 132
Item No #454640
Item Houmongi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$200.00
$136.00
Igeta Pattern Meisen Kimono L 144.5/StoS 125
Item No #454663
Item Meisen Kimono
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave (meisen)
Price$58.00
$39.00
Shou-Chiku-Bai Design Kurotomesode Kimono by Chisou L 163.5/StoS 131
Item No #454667
Item Kurotomesode
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$500.00
$341.00

Seasonable Flower Design Vintage Kimono
Item No #454668
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$38.00
$25.00
Fan & Flower Design Vintage Irotomesode Kimono L 165.5/StoS 126
Item No #454669
Item Irotomesode
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$98.00
$66.00
Michiyuki Coat with Flowers & Stripes Design
Item No #454692
Item Michiyuki
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave & dye
Price$48.00
$32.00

Mountain & Tree Pattern Shibori Haori
Item No #454702
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori(tie-dye)
Price$28.00
$19.00
Vintage Rinzu Juban with Shibori Flowers Design
Item No #454704
Item Juban
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori (tie-dye)
Price$98.00
$66.00
Vintage Awase Hiraginu Juban with Shibori Flowers Pattern
Item No #454705
Item Juban
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori (tie-dye)
Price$38.00
$25.00

Vintage Kinsha Juban with Circles & Flowers Pattern
Item No #454708
Item Juban
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$120.00
$81.00
Flower Pattern Meisen Kimono L 145/StoS 122
Item No #454714
Item Meisen Kimono
History quite old
Condition good
Fabric silk
Technique weave(Meisen)
Price$38.00
$25.00
Flower & Kikkou Pattern Vintage Kimono
Item No #454715
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$68.00
$46.00

Fan & Stream Design Haori
Item No #917111
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$28.00
$19.00
Nagoya Obi with Checker & Blossoms Pattern
Item No #454066
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$98.00
$66.00
Nagoya Obi with Abstract Pattern
Item No #454341
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$48.00
$32.00

Cute! Shioze Nagoya Obi with Cats Pattern
Item No #454345
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$120.00
$81.00
Casual Nagoya Obi with Unique Checker Pattern
Item No #454346
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$98.00
$66.00
Nagoya Obi with Tsujigahana Flower Pattern
Item No #454347
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$98.00
$66.00

Nagoya Obi with Vegetables Design
Item No #454348
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$98.00
$66.00
Summer Sha Nagoya Obi with Japanese Bell Flower Design
Item No #454349
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$46.00
Brilliant! Shioze Nagoya Obi with Flowers Pattern
Item No #454350
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$68.00
$46.00

Casual Nagoya Obi with Embroidered Shippo & Genjiko Design
Item No #454354
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$68.00
$46.00
Nagoya Obi with Bird & Fish Design
Item No #454355
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$58.00
$39.00
Nagoya Obi with Snow Crystals & Waves Pattern
Item No #454357
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$46.00

sumugi Nagoya Obi with Shibori Wavy Lines Design
Item No #454358
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition excellent
Fabric silk
Technique shibori (tie-dye)
Price$98.00
$66.00
Tsumugi Nagoya Obi with Sagara Embroidered Flowers Design
Item No #454359
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$98.00
$66.00
UNWORN Tsume Tsuzure Nagoya Obi
Item No #454360
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$300.00
$204.00

Chirimen Nagoya Obi with Waves & Flowers Design
Item No #454365
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$98.00
$66.00
Chrimen Nagoya Obi with Tsujigahana Design
Item No #454366
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$98.00
$66.00
Used Obijime
Item No #454017
Item Obijime
Technique braid
Price$8.00
$5.00

UNUSED Obijime
Item No #454023
Item Obijime
Technique braid
Price$8.00
$5.00
Australia!! Cotton Bolt for Yukata
Item No #454164
Item Bolt
History quite old
Fabric cotton
Price$38.00
$25.00
Cross on Kikko Pattern Tsumugi Silk Bolt for Kimono
Item No #454220
Item Bolt
History quite new
Fabric silk
Price$68.00
$46.00

Geometric Pattern Tsumugi Silk Bolt for Kimono
Item No #454221
Item Bolt
History quite new
Fabric silk
Price$68.00
$46.00
Stylish Fuji & Stripe Line Pattern Cotton Bolt for Yukata
Item No #454228
Item Bolt
History quite old
Fabric cotton
Price$28.00
$19.00
Serene Clouds & Marumon Pattern Vintage Haori
Item No #454297
Item Haori
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori (tie-dye)
Price$78.00
$53.00

Yukata with Camellia Pattern L 156.5/StoS 124
Item No #454628
Item Yukata
History quite old
Condition very good
Fabric cotton
Technique dye
Price$28.00
$19.00
Furisode Kimono with Flowers & Birds Pattern L 160/StoS 132
Item No #454629
Item Furisode
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$200.00
$136.00
Komon Kimono with Flowers & Butterflies Design L 163.5/StoS 134
Item No #454630
Item Komon
History quite new
Condition very good
Fabric synthetic
Technique dye
Price$120.00
$81.00

Komon Kimono with Wood Grain Design L 163.5/StoS 132
Item No #454631
Item Komon
History quite new
Condition very good
Fabric synthetic
Technique dye
Price$150.00
$102.00
Komon Kimono with Stripes & Cherry Blossoms L 162/StoS 135
Item No #454633
Item Komon
History quite new
Condition very good
Fabric synthetic
Technique dye
Price$150.00
$102.00
Vintage Kimono with Shibori Mandarin Orange Design
Item No #454635
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & shibori
Price$200.00
$136.00

Vintage Meisen Kimono with Checker & Fashionable Pattern
Item No #454636
Item Meisen Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave(Meisen)
Price$38.00
$25.00
Vintage Kimono with Wavy Lines & Arabesque Pattern L 148.5/StoS 129
Item No #454670
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$98.00
$66.00
Komon Kimono with Snow Crystals & Tsujigahana Pattern L 154/StoS 125
Item No #454717
Item Komon
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$68.00
$46.00

Kanoko Dot & Flower Pattern Full Shibori Haori
Item No #917099
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori(tie-dye)
Price$28.00
$19.00
Kikkou Pattern Shibori Haori
Item No #917105
Item Haori
History quite old
Condition excellent
Fabric silk
Technique shibori(tie-dye)
Price$28.00
$18.00
Tsuchiguruma & Iris on Jigami Design Summer Ro Chuya Obi
Item No #453876
Item Chuya Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$120.00
$81.00

Kaede & Tachibana on Snow Crystal Design Summer Ro Nagoya Obi
Item No #453877
Item Opened Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$68.00
$46.00
Gorgeous Peacock & Botan Design Fukuro Obi
Item No #453878
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$46.00
Kiku, Hagi & Butterfly on Folding Fan Design Nagoya Obi
Item No #454060
Item Nagoya Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$28.00
$19.00

Kiku on Gunpai Design Nagoya Obi
Item No #454064
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$38.00
$25.00
Flowering Plant on Folding Fan Design Shioze Nagoya Obi
Item No #454065
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$28.00
$19.00
Circle of Iris & House Shibori Vintage Chuya Obi
Item No #454262
Item Chuya Obi
History vintage
Condition good
Fabric silk
Technique dye
Price$38.00
$25.00

Shibori Ume & Botan Design Vintage Chuya Obi
Item No #454263
Item Chuya Obi
History vintage
Condition good
Fabric silk
Technique shibori(tie-dye)
Price$38.00
$25.00
Geometric Pattern on Kawarake Design Maru Obi
Item No #454264
Item Maru Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$46.00
Elegant Flower Raft Design Fukuro Obi
Item No #454267
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$46.00

Graceful Autumn Mountain Scenery Pattern Fukuro Obi
Item No #454521
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$28.00
$19.00
Gorgeous Cloud, Pine Bark Diamond Design Foiled Fukuro Obi
Item No #454524
Item Fukuro Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$28.00
$19.00
Nature-rich Village Pattern Fukuro Obi
Item No #454525
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$28.00
$19.00