SEARCH RESULT

Tasteful Mountains, Stream & House Design Vintage Maru Obi L386
Item No #471228
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk & synthetic blend
Technique weave
Price$28.00
$20.00
Tasteful Mountain & Shibagaki Design Fukuro Obi by Shoen L444
Item No #471260
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$48.00
Fashionable Scale, Clouds & Dragon Design Fukuro Obi L436
Item No #471262
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$98.00
$70.00

Elegant Matsu on Egasumi Design Fukuro Obi L426
Item No #471267
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$68.00
$48.00
Tasteful Flower-Eating Bird Design Vintage Embroidered Maru Obi L416
Item No #471268
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$98.00
$70.00
Gorgeous Shikishi & Goshoguruma Design Hon Fukuro Obi L400
Item No #471269
Item Fukuro Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$48.00

Tasteful Wave & Crane Pattern Vintage Maru Obi L396
Item No #471270
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$120.00
$86.00
Tasteful Matsu, Kiku & Phoenix Pattern Vintage Maru Obi L380
Item No #471276
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$98.00
$70.00
Tasteful Back Side of Flower Pattern Vintage Maru Obi L420
Item No #471277
Item Maru Obi
History vintage
Condition good
Fabric silk
Technique weave
Price$28.00
$20.00

Gorgeous Drum & Phoenix Pattern Vintage Maru Obi L380
Item No #471278
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$300.00
$215.00
Fashionable Paeoniae Radix Pattern Vintage Shioze Maru Obi L404
Item No #471279
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$120.00
$86.00
Dynamic Shishi on Cloud Design Vintage Maru Obi L420
Item No #471284
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$500.00
$359.00

Auspicious Motifs on Mountains Pattern Vintage Awase Juban
Item No #471302
Item Juban
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$58.00
$41.00
Charming Kiri Karakusa Pattern Vintage Maru Obi L386
Item No #471370
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$150.00
$107.00
Gorgeous Tsuzumi, Matsu & Crane Pattern Vintage Maru Obi L398
Item No #471371
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk & synthetic blend
Technique weave
Price$78.00
$56.00

Tasteful Autumn & Spring Flower Pattern Vintage Maru Obi L420
Item No #471373
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk & synthetic blend
Technique weave
Price$78.00
$56.00
Fine Jigami, Flower Eating Bird Pattern Vintage Maru Obi L382
Item No #471384
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$98.00
$70.00
Matsu, Ume, Kaede and Kiku on Diamonds Pattern Wool Haori
Item No #471387
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric other
Technique dye
Price$18.00
$12.00

Dots and Geometric Pattern Full Shibori Haori
Item No #471388
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori(tie-dye)
Price$18.00
$12.00
Flower Decorative Pattern Elegant Haori
Item No #471390
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$28.00
$20.00
Chic Trees on Kasumi Pattern Tasteful Haori
Item No #471392
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$18.00
$12.00

Dynamic Dragon & Tiger Design Fukuro Obi L468
Item No #471404
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$700.00
$502.00
Graceful Dragon on Tenjo-koshi Pattern Fukuro Obi L394
Item No #471405
Item Fukuro Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$98.00
$70.00
Charming Kiku on Bamboo Fence Pattern Zentsu Fukuro Obi L470
Item No #471414
Item Fukuro Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$98.00
$70.00

Elegant Flower Arabesque Design Embroidered Vintage Maru Obi L378
Item No #471416
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$150.00
$107.00
Folding Fan, Goshoguruma & Crane Design Vintage Embroidered Maru Obi L406
Item No #471418
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave&embroidery
Price$600.00
$431.00
Tasteful Noh & Jar Design Vintage Embroidered Maru Obi L428
Item No #471419
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$98.00
$70.00

Elegant Tsubaki, Kiku on Stream Pattern Fukuro Obi L418
Item No #471422
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$78.00
$56.00
Chic leaf on Lattice Pattern Fukuro Obi L422
Item No #471423
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$38.00
$27.00
Chic Swirl, Book Design Vintage Summer Ro Maru Obi L356
Item No #471429
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$200.00
$143.00

Elegant Wave, Boat Design Embroidered Nagoya Obi L351
Item No #471446
Item Nagoya Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$200.00
$143.00
Elegant Shokko, Flower, Bird on Stripe Pattern Nagoya Obi L355
Item No #471447
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition excellent
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$48.00
Vibrant Clover, Kikyo on Noshi Pattern Vintage Silk Bolt for Kimono
Item No #471465
Item Bolt
History vintage
Fabric silk
Price$120.00
$86.00

Attractive Wildflwer Pattern Silk Bolt for Kimono
Item No #471467
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$88.00
$63.00
Pictorial Representation of Sift Design Silk Bolt for Juban
Item No #471470
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$98.00
$70.00
Chinese Character of Monkey Pattern Silk Bolt for Men's Kimono
Item No #471471
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$68.00
$48.00

Attractive 19 Pattern Silk Bolt for Kimono Sample
Item No #471474
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$120.00
$86.00
Matsukawabishi Pattern Full Shibori Haori
Item No #471493
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori(tie-dye)
Price$18.00
$12.00
Plants Pattern Full Shibori Haori
Item No #471494
Item Haori
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori(tie-dye)
Price$18.00
$12.00

Elegant Rose Design Houmongi Kimono L 171/ StoS 146
Item No #471533
Item Houmongi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & weave
Price$350.00
$251.00
Exotic Flower Pattern Vintage Meisen Kimono L 148/ StoS 127
Item No #471536
Item Meisen Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave (meisen)
Price$68.00
$48.00
Exotic Circle Pattern Vintage Kimono L 148/ StoS 123
Item No #471537
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$38.00
$27.00

Stylish Decorative Pattern on Wavy Line Vintage Kimono L 146/ StoS 126
Item No #471538
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$38.00
$27.00
Tasteful Scenery Pattern Komon Kimono L 156/ StoS 125
Item No #471539
Item Komon
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$68.00
$48.00
Elegant Flower Vase Design Vintage Irotomesode Kimono L 147/ StoS 124
Item No #471541
Item Irotomesode
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$68.00
$48.00

Unique Flower on Layered Piece of Paper Pattern Meisen Kimono L 147/StoS 126
Item No #471542
Item Meisen Kimono
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave (meisen)
Price$68.00
$48.00
Plain Color Tsumugi Silk Bolt for Kimono
Item No #471579
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$78.00
$56.00
Stylish Lattice Design Silk Bolt
Item No #471580
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$68.00
$48.00

Matsuba. Bamboo and Flowers Pattern Silk Bolt for Komon Kimono
Item No #471581
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$98.00
$70.00
Silk Bolt with 22 Different Designs
Item No #471582
Item Bolt
History quite old
Fabric silk
Price$98.00
$70.00
Scenery of Mountains, Mastu and Japanese Houses Design Elegant Fukuro Obi L412
Item No #470935
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$28.00
$20.00

Vibrant Flower Circle of karabana Design Hon-Fukuro Obi L408
Item No #470937
Item Fukuro Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$48.00
$34.00
Gorgeous Embroidery of Houou and Flower Circles Design Fukuro Obi L444
Item No #470938
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$120.00
$85.00
Fans, Kaioke, Letter Boxes and Tsuzumi Design Elegant Fukuro Obi L420
Item No #471167
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$48.00

Noh Mask of Elder Men and Whistles Design Tasteful Fukuro Obi L436
Item No #471168
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$48.00
Charming Animals on Stripes Design Fukuro Obi L448
Item No #471170
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$120.00
$85.00
Kyoto Gion Festival Design Fabulous Fukuro Obi L420
Item No #471171
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$68.00
$48.00

Takarazukushi Design Tsumetsuzure Men's Kaku Obi by Kawashima Textiles Co. L424
Item No #471205
Item Men's Kaku Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$200.00
$143.00
Bamboo Grass & Birds on Yukiwa Pattern Vintage Chuya Obi L380
Item No #471208
Item Chuya Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$68.00
$48.00
Lily, Cloud Design Summer Ro Vintage Chuya Obi L384
Item No #471224
Item Chuya Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$98.00
$70.00