SEARCH RESULT

Vintage Meisen Kimono with Unique Triangle & Circle Design
Item No #440248
Item Meisen Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave (meisen)
Price$66.00
$48.00
$33.00
Charming Polka-dot Pattern Vintage Meisen Kimono L149/StoS124
Item No #441080
Item Meisen Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave(Meisen)
Price$32.00
$23.00
$16.00
Shibori Hemp Leaf & Ume Design Vintage Kimono
Item No #441084
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition good
Fabric silk
Technique shibori (tie-dye)
Price$25.00
$18.00
$12.00

Shibori Botan Design Kimono L151/StoS130
Item No #441086
Item Komon
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique shibori (tie-dye)
Price$81.00
$59.00
$40.00
Chic Horizontal Stripe Pattern Vintage Kimono L155/StoS128
Item No #441088
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$53.00
$38.00
$26.00
Large Arrow Feather Pattern Vintage Kimono L152/StoS129
Item No #441091
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave(Meisen)
Price$53.00
$38.00
$26.00

Michiyuki Coat with Bamboo Wave Pattern
Item No #440467
Item Michiyuki
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$46.00
$33.00
$23.00
UNWORN Kiku & Branched Ume on Kikko Pattern Tsume Tsuzure Obi
Item No #440197
Item Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$162.00
$117.00
$81.00
Elegant Kasumi, Clouds & Pieces of Paper Pattern Fukuro Obi
Item No #440303
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$66.00
$48.00
$33.00

Elegant Decorative Flower & Bird Design Fukuro Obi
Item No #440309
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$101.00
$73.00
$50.00
Chic Stripe Pattern Kumi-Ori Style Fukuro Obi
Item No #440318
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$81.00
$58.00
$40.00
Exotic Flower & People Design Fukuro Obi
Item No #440321
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$135.00
$98.00
$67.00

Chic Phoenix, Flower & Bird Pattern Vintage Maru Obi
Item No #440454
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$66.00
$48.00
$33.00
Refined Flower Pattern Vintage Maru Obi
Item No #440456
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$81.00
$58.00
$40.00
Chic Jigami, Kiri, Matsu, Kaede & Kiku Pattern Vintage Maru Obi
Item No #440463
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$46.00
$33.00
$22.00

Refined Shikishi, Tsuru & Shou-Chiku-Bai Pattern Vintage Maru Obi
Item No #440466
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$18.00
$13.00
$9.00
Modern Throwing-blade Pattern Meisen Kimono and Haori Set
Item No #428502
Item Meisen Kimono
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$38.00
$28.00
$19.00
Graceful Kiku & Bark Design Vintage Kimono
Item No #428593
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$48.00
$35.00
$24.00

Charming Ume, Ominaeshi & Hollyhock Pattern Komon Kimono
Item No #428599
Item Komon
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$33.00
$24.00
$16.00
Colorful Modern Design Tsumugi Kimono
Item No #428601
Item Tsumugi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$48.00
$35.00
$24.00
Chic Kawarake Pattern Vintage Kimono
Item No #428240
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$33.00
$24.00
$16.00

Elegant Flower & Shippou-tsunagi Pattern Kimono
Item No #428241
Item Komon
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$48.00
$35.00
$24.00
Vintage Chirimen Kimono with Stripe & Cryptotaenia Design
Item No #428403
Item Other Vintage Kimono
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$47.00
$34.00
$23.00
Vintage Kimono with Flower & Kikko Pattern
Item No #428405
Item Komon
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$58.00
$42.00
$29.00

Refined Noh Embroidery Design Houmongi Kimono
Item No #428484
Item Houmongi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$57.00
$41.00
$28.00
Tasteful Fan Pattern Tsumugi Kimono
Item No #428556
Item Tsumugi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$32.00
$23.00
$16.00
Tasteful Circle, Shikishi & Tanzaku Design Tsumugi Tsukesage Kimono
Item No #428557
Item Tsumugi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$32.00
$23.00
$16.00

Graceful Bronze Mirror, Flower Diamond & Folding Fan Design Vintage Maru Obi
Item No #427702
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric jinken(rayon)
Technique weave
Price$18.00
$13.00
$9.00
Tasteful Tatewaku, Bird & Fruit Sagara Embroidery Design Nagoya Obi
Item No #427871
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye & embroidery
Price$57.00
$42.00
$28.00
Cute! Shioze Nagoya Obi
Item No #427879
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$37.00
$27.00
$18.00

Tsumugi Nagoya Obi with Decorative Pattern
Item No #427892
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$37.00
$27.00
$18.00
Nagoya Obi with Colorful Plant Pattern
Item No #427894
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$23.00
$16.00
$11.00
Shioze Nagoya Obi with Camellia Pattern
Item No #427896
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$32.00
$23.00
$16.00

Shioze Nagoya Obi with Woods & Castle Gate Pattern
Item No #428035
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$37.00
$27.00
$18.00
Chirimen Nagoya Obi with Unique Red Pepper Design
Item No #428040
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$47.00
$34.00
$23.00
Charming & Pop! Flower on Lattice Pattern Nagoya Obi
Item No #428049
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$37.00
$27.00
$18.00

Embroidered Shikishi & Peacock Botan Design Nagoya Obi
Item No #428051
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave & embroidery
Price$32.00
$23.00
$16.00
Charming Autumn Flowers & Circle Design Summer Ro Vintage Nagoya Obi
Item No #426719
Item Nagoya Obi
History vintage
Condition good
Fabric silk
Technique weave
Price$13.00
$9.00
$6.00
Charming Stripe Pattern Fukuro Obi
Item No #427688
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$32.00
$23.00
$16.00

Classical Pattern on Horizontal Stripe Pattern Fukuro Obi
Item No #427692
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$18.00
$13.00
$9.00
Luxurious Kiku & Butterfly Design Fukuro Obi
Item No #427694
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$37.00
$27.00
$18.00
Refined Wave, Matsu & Castle Pattern Vintage Maru Obi
Item No #427803
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric jinken(rayon)
Technique weave
Price$13.00
$9.00
$6.00

Elegant Fan, Kiku & Kiri Pattern Vintage Maru Obi
Item No #427804
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$32.00
$23.00
$16.00
Graceful Decorative Plate, Flower & Bird Pattern Vintage Maru Obi
Item No #427805
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$32.00
$23.00
$16.00
Exquisite Fan, Goshoguruma, Kiku & Kaede Pattern Vintage Maru Obi
Item No #427806
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$72.00
$52.00
$36.00

Gorgeous Wave & Phoenix Pattern Vintage Maru Obi
Item No #427807
Item Maru Obi
History vintage
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$57.00
$42.00
$28.00
Stylish Hazy Mist Pattern Tsumugi Kimono
Item No #405216
Item Tsumugi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$22.00
$16.00
$11.00
Stylish Zigzag Pattern Fukuro Obi
Item No #403951
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$65.00
$47.00
$32.00

Alluring Folding Fan Design Nagoya Obi
Item No #403542
Item Nagoya Obi
History quite old
Condition very good
Fabric silk
Technique embroidery
Price$21.00
$15.00
$10.00
Stylish Tsubaki Design Nagoya Obi
Item No #403591
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$21.00
$15.00
$10.00
Charming Flower, Bird & Vegetable on Stripe Pattern Nagoya Obi
Item No #403594
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$38.00
$28.00
$19.00

Vivid Spinning Top Design Shioze Nagoya Obi
Item No #403625
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$22.00
$16.00
$11.00
UNWORN Stylish Occidental Scenery Pattern Fukuro Obi
Item No #379774
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$45.00
$33.00
$22.00
Beautiful Decorative Pattern Fukuro Obi
Item No #381840
Item Fukuro Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique weave
Price$34.00
$25.00
$17.00

Rustic Abstract Design Nagoya Obi
Item No #381162
Item Nagoya Obi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$28.00
$20.00
$14.00
Wave on Ume Design Oshima Tsumugi Houmongi Kimono
Item No #361870
Item Tsumugi
History quite new
Condition very good
Fabric silk
Technique dye
Price$41.00
$29.00
$20.00
Used Shibori Design Obiage
Item No #409996
Item Obiage
Technique shibori(tie-dye)
Price$8.00
$5.00
$3.00

Used Shibori Design Obiage
Item No #409997
Item Obiage
Technique shibori(tie-dye)
Price$8.00
$5.00
$3.00
Used Shibori Design Obiage
Item No #438641
Item Obiage
Technique shibori(tie-dye)
Price$8.00
$5.00
$3.00
Used Shibori Design Obiage
Item No #438642
Item Obiage
Technique shibori(tie-dye)
Price$8.00
$5.00
$3.00